Rozwój kompetencji pragmatycznej w okresie wczesnego dzieciństwa

Projekt finansowany ze środków Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (nr U1U/P01/NO/02.14)

Co badamy
w naszym projekcie?

Badamy, w jaki sposób małe dzieci (między 18 a 47 miesiącem życia) posługują się różnymi środkami prewerbalnymi (np. gestami, spojrzeniami) oraz językowymi w różnych kontekstach społecznych – a więc badamy ich kompetencję pragmatyczną.

Co jest celem
naszego projektu?

Celem naszego projektu jest opisanie prawidłowości rozwojowych w zakresie kompetencji pragmatycznej – a więc tego, jakie sposoby komunikowania się są typowe dla dzieci w określonym wieku i jak te sposoby zmieniają się w toku rozwoju dziecka.

Te różne sposoby komunikowania się dzieci badamy za pomocą nowego kwestionariusza do pomiaru kompetencji pragmatycznej (LUI-Polski) – narzędzia unikalnego w skali światowej. Chcemy w ten sposób opisać rozwój kompetencji pragmatycznej dzieci mówiących po polsku, ale także porównać go z przebiegiem rozwoju tej kompetencji u dzieci, które posługują się innymi językami.
Jednak aby ten kwestionariusz mógł stać się użytecznym narzędziem oceny rozwoju dziecka, konieczne jest przeprowadzenie procesu normalizacji, czyli określenie, jakie wyniki są typowe dla polskich dzieci w określonym wieku. W tym celu chcemy zebrać dane dotyczące kompetencji pragmatycznej bardzo dużej grupy dzieci mieszkających w różnych miejscach Polski.

Kto realizuje
projekt ?

Pracowniczki Uniwersytetu Jagiellońskiego
oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu:
prof. dr hab. Marta Białecka-Pikul,
dr Anna Filip,
dr Małgorzata Stępień-Nycz.
Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk społecznych w dziedzinie psychologii. Adiunkt w Zakładzie Psychologii Rozwojowej i Wychowawczej im. S. Szumana w Instytucie Psychologii UJ.

Interesuje się przede wszystkim rozwojem emocjonalnym i poznawczym w okresie dzieciństwa, a także rozwojem procesów samoregulacji i rolą języka w procesie rozwoju. Autorka i współautorka artykułów i książek, m.in. monografii pt. "Rozwój reprezentacji emocji w dzieciństwie" (Wyd. LiberiLibri, 2015).
Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk społecznych w dziedzinie psychologii, logopeda. Ukończyła również studia z filologii włoskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Interesuje się głównie zagadnieniami z zakresu psychologii języka i komunikacji, relacją pomiędzy językiem a myśleniem oraz problematyką zaburzeń językowych. Autorka i współautorka artykułów poświęconych przede wszystkim rozwojowi wczesnych kompetencji komunikacyjnych.
Profesor psychologii, założycielka i wieloletnia kierowniczka Laboratorium Psychologii Rozwoju Małego Dziecka w Instytucie Psychologii UJ, aktualnie profesor w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Interesuje się problematyką rozwoju poznania społecznego, a szczególnie takich jego aspektów jak umiejętność przyjmowania perspektywy innej osoby (tzw. teoria umysłu) oraz umiejętnościami komunikacyjnymi (pragmatyka) w okresie dzieciństwa. Obecnie zajmuje się również problematyką sceptycyzmu i myślenia krytycznego. Jest autorką wielu artykułów i kilku książek, m.in. monografii Narodziny i rozwój refleksji nad myśleniem (Wyd. UJ, 2012).

Zapraszamy do
udziału w projekcie!

Aby zrealizować cele naszego projektu konieczne jest zebranie danych dotyczących dużej grupy dzieci, dlatego serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.

Badanie prowadzone jest online i polega na wypełnieniu kwestionariusza LUI oraz krótkiej ankiety. Całość trwa około 30 minut. Badanie jest całkowicie anonimowe – nie zbieramy żadnych danych osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące udziału znajdują się poniżej.

Rozwój kompetencji
pragmatycznej

Kogo
zapraszamy?

Rodziców dzieci pomiędzy 18 a 47 miesiącem życia. Więcej informacji w sekcji Dla Rodziców > Informacje o projekcie

Praktyków (psychologów, pedagogów, logopedów) zajmujących się w swojej pracy diagnozowaniem rozwoju językowego małych dzieci. Więcej informacji w sekcji Dla Praktyków > Udział w projekcie

Jak można
się zgłosić?

Rodzice mogą się zgłosić, wypełniając formularz rejestracyjny na naszej stronie internetowej. Zarejestrowani rodzice uzyskają dostęp do kwestionariusza i ankiety, które mogą anonimowo wypełnić.

Praktycy mogą się zgłosić wysyłając e-mail na adres lui.polski@gmail.com i rejestrując się na szkolenie dotyczące kwestionariusza LUI.

Kiedy można się zgłaszać?

Badania rozpoczną się w listopadzie 2021 roku.
Od tego czasu będzie aktywny formularz rejestracyjny.

Co zyskam, biorąc udział w badaniu?

Rodzice zyskają wiedzę o tym, jakie zachowania komunikacyjne interesują psychologów zajmujących się rozwojem dziecka. Będą mogli po wypełnieniu kwestionariusza dowiedzieć się, co ciekawego można zobaczyć w zachowaniu dziecka i w przyszłości dostrzegać, jak dane zachowania się zmieniają (np. jak zanikają pewne gesty, gdy pojawiają się słowa; jakie zachowania czasem pełnią te same funkcje komunikacyjne). Często wypełnianie tego rodzaju kwestionariusza pozwala rodzicom dostrzec kompetencje, których wcześniej nie zauważali.

Dodatkowo dwukrotne wypełnienie kwestionariusza na przestrzeni kilku miesięcy umożliwia rodzicom zobaczenie, jak zmienia się kompetencja pragmatyczna dziecka.
Niestety, na dziś kwestionariusz LUI nie ma polskich norm, więc niemożliwa jest indywidualna diagnoza kompetencji pragmatycznej dziecka, ale właśnie dzięki aktywnemu udziałowi rodziców w naszym projekcie takie normy powstaną. Innymi słowy, rodzice biorący udział w badaniu pomogą zebrać dane niezbędne do opracowania norm dla kwestionariusza do pomiaru kompetencji pragmatycznej LUI-Polski.

Dzięki temu kwestionariusz LUI-Polski będzie mógł być w przyszłości wykorzystywany w diagnozie kompetencji pragmatycznej małych dzieci i wczesnego wspomagania rozwoju w tym obszarze. Bez rodziców obserwujących najczęściej i najsprawniej zachowania swoich dzieci nie moglibyśmy rozwijać naszej wiedzy i czynić postępów w nauce o rozwoju.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram