Szkolenia z wykorzystania kwestionariusza LUI-POLSKI

ADRESACI SZKOLENIA: Praktycy zajmujący się diagnozą rozwoju językowego dzieci. Wymagany dyplom psychologa, logopedy lub pedagoga.

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Zasady udziału w projekcie
  2. Podstawowe informacje o kwestionariuszu
  3. Budowa kwestionariusza
  4. Wypełnianie kwestionariusza
  5. Arkusz obliczania wyników
  6. Wynik i informacja zwrotna dla rodzica

FORMA SZKOLENIA: webinarium (ok. 2h)

WARUNKI UDZIAŁU W SZKOLENIU: zobowiązanie do wzięcia udziału w projekcie badawczym, polegającym na gromadzeniu danych w celu normalizacji kwestionariusza LUI-Polski; więcej informacji w zakładce UDZIAŁ W PROJEKCIE

TERMINY SZKOLEŃ:

Osoby zainteresowane szkoleniem online, w formie asynchronicznej, zapraszamy do kontaktu.

15.03.2022, godz. 9.30 - 11.30

07.02.2022, godz. 16.30 - 18.30

01.02.2022, godz. 9.30 - 11.30

REJESTRACJA: zgłoszenia przyjmowane są na adres mailowy lui.polski@gmail.com

W załączniku do zgłoszenia należy przesłać skany wymienionych niżej dokumentów.

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. kwestionariusz uczestnika szkolenia (wymagany zakres informacji: imię i nazwisko, miejsce pracy (nazwa  i adres placówki), nr dyplomu ukończenia studiów, adres e-mail): pobierz kwestionariusz
  2. zobowiązanie uczestnika szkolenia
  3. zgoda na przetwarzanie danych osobowych

WIĘCEJ INFORMACJI: więcej informacji można uzyskać, pisząc na adres lui.polski@gmail.com lub wysyłając zapytanie przez formularz kontaktowy

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram