Podstawowe informacje
o kwestionariuszu

Kwestionariusz LUI-Polski (Polska) stanowi polską adaptację narzędzia Language Use Inventory (LUI) oryginalnie opracowanego w języku angielskim, autorstwa Danielli O’Neill (2007). Narzędzie to jest używane w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i wszystkich anglojęzycznych krajach do identyfikowania dzieci, które wymagają całościowej, dokładnej diagnozy rozwoju ich mowy i języka. Obecnie trwają prace nad 15 tłumaczeniami. Informacje o oryginalnej wersji można znaleźć tutaj:
https://languageuseinventory.com/

Przeznaczenie kwestionariusza

Kwestionariusz jest przeznaczony do pomiaru kompetencji pragmatycznej, a więc umożliwia oszacowanie tego, w jaki sposób dzieci pomiędzy 18 a 47 miesiącem życia używają języka w różnych społecznych kontekstach i różnych funkcjach, takich jak kierowanie uwagą dorosłego, podzielanie zainteresowania, dokuczanie, używanie terminów nazywających wewnętrzne stany umysłowe, komentowanie czyjegoś zachowania. Dzięki temu można pośrednio zobaczyć jak dzieci rozumieją swoje własne i cudze zachowania, intencje, przekonania czy inne stany wewnętrzne.

Forma kwestionariusza

Kwestionariusz LUI-Polski posiada taką samą strukturę jak oryginalny LUI: składa się z trzech części (I. Gesty; II. Słowa; III. Dłuższe wypowiedzi) i 14 podskal:

A. Gesty używane przez dziecko, aby o coś poprosić lub zapytać;
B. Gesty używane przez dziecko, aby zwrócić na coś uwagę;
C. Słowa, których używa dziecko;
D. Prośby o pomoc;
E. Zainteresowania dziecka;
F. Słowa, których używa dziecko, gdy chce zwrócić na coś uwagę;
G. Pytania i opinie dziecka na temat przedmiotów;
H. Opinie i pytania dziecka na temat siebie samego i innych osób;
I. Użycie słów podczas czynności z udziałem innych osób;
J. Dokuczanie i poczucie humoru dziecka;
K. Zainteresowanie dziecka słowami i językiem;
L. Zainteresowania dziecka podczas rozmowy;
M. Jak dziecko dostosowuje się w rozmowie do innych ludzi;
N. W jaki sposób dziecko buduje dłuższe wypowiedzi i opowiadania.

Kwestionariusz jest wypełniany przez rodziców/opiekunów dziecka. Większość pytań uwzględnianych w ramach wyniku sumarycznego wymaga odpowiedzi „tak” lub „nie”, więc wypełnienie go zajmuje rodzicom około 25-30 minut.

Aktualne dane dotyczące polskiej wersji kwestionariusza

Do tej pory zebraliśmy dane od polskich dzieci w wieku 20, 32 i 44 miesięcy w ramach projektu Narodziny i rozwój zdolności do mentalizacji, kierowanego przez prof. dr hab. Martę Białecką-Pikul (grant finansowany przez NCN, nr 2011/01/B/HS6/00453). Więcej informacji o tym projekcie można znaleźć na stronie: www.labdziecka.uj.edu.pl

Przeprowadzone badania zostały opisane w artykule:

Białecka-Pikul, M., Filip, A., Stępień-Nycz, M., Kuś, K., O’Neill, D. (2019). Ratunku! or just tunku!: evidence for the reliability and concurrent validity of the Language Use Inventory: LUI-Polish. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 62(7), 2317-2331. https://doi.org/10.1044/2019_JSLHR-L-18-0230

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram