Informacje o projekcie

Szanowni Państwo,

zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrażenie zgody na udział w badaniu prowadzonym w ramach projektu naukowego Rozwój kompetencji pragmatycznej w okresie wczesnego dzieciństwa, realizowanego w Instytucie Psychologii UJ.

Cel badania

Celem badania jest zebranie wstępnych danych umożliwiających kontynuację prac nad polską wersją Kwestionariusza do pomiaru kompetencji pragmatycznej LUI-Polski (Polska). Jest to narzędzie przeznaczone do oceny, w jaki sposób dzieci pomiędzy 18 a 47 miesiącem życia komunikują się oraz używają języka w społecznych kontekstach. Na podstawie uzyskanych w projekcie danych możliwe będzie opisanie prawidłowości rozwojowych w zakresie kompetencji pragmatycznej w okresie wczesnego dzieciństwa u polskich dzieci.

Informacja o procedurze

Kwestionariusz jest wypełniany przez rodzica poprzez platformę online. Dokładne instrukcje dotyczące tego jak go wypełniać, zawarte są w kwestionariuszu. Większość pytań ma charakter zamknięty i wymaga zaznaczenia odpowiedzi „tak” lub „nie”. Oprócz kwestionariusza prosimy także o wypełnienie krótkiej, składającej się z kilku pytań, ankiety demograficznej, nie zawierającej żadnych danych pozwalających zidentyfikować uczestnika badania. Prosimy o jednorazowe wypełnienie kwestionariusza dla każdego dziecka w podanym przedziale wieku.

Informacja o czasie trwania badania

Wypełnienie kwestionariusza i ankiety zajmuje około 35 minut.

Rejestracja w portalu

Aby wziąć udział w projekcie i uzyskać dostęp do kwestionariusza, należy zarejestrować konto w portalu. Dane podawane przez Państwa przy rejestracji konta (np. adres e-mail) są zapisywane w bazie danych (informacja o sposobie przetwarzania Państwa danych znajduje się tutaj), nie są jednak w żaden sposób łączone z wypełnianym przez Państwa kwestionariuszem.

Poufność lub anonimowość danych

W ramach prowadzonego badania nie będziemy zbierać ani przetwarzać żadnych danych osobowych. Analizie zostaną poddane jedynie zbiorczo wyniki od osób badanych, które wyraziły zgodę na ich wykorzystanie w celu prowadzenia dalszych prac nad polską wersją narzędzia.

Informacje o możliwości wycofania się z badania bez podania powodu

Każda z osób uczestniczących w badaniu ma możliwość wycofania się z udziału w nim w dowolnym momencie jego trwania, bez podawania żadnej przyczyny lub uzasadnienia.

Sposób udzielania informacji o uzyskanych wynikach badania

Wyniki badań będą upubliczniane wyłącznie w formie zbiorczej w celach naukowych. Ponieważ w ramach prowadzonego badania nie zbieramy żadnych danych osobowych, nie będzie możliwe uzyskanie informacji o wyniku konkretnego dziecka. Niemniej jednak, wypełnienie kwestionariusza może stać się okazją do przemyśleń nad komunikacją z dzieckiem, jej przebiegiem i jakością, czy też skłonić do zgłębienia kwestii, które być może Państwa zainteresują.

Jeśli zgadzają się Państwo na udział w badaniu, bardzo prosimy o zaznaczenie odpowiedniego okienka w formularzu zgody na udział w badaniu, przy rejestracji w portalu.

Będziemy bardzo wdzięczni za Państwa pomoc w opracowaniu polskiej wersji kwestionariusza LUI.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram